Bezwaar huurverhoging

Als u meent dat de huurverhoging voor u niet klopt, dan kunt u tot en met 30 juni 2017* bezwaar indienen. U kunt het onderstaande formulier hiervoor gebruiken.

Let op: bij een aantal bezwaarredenen moet u stukken toevoegen! Zonder deze stukken nemen wij het bezwaar niet in behandeling.

U ontvangt binnen één maand antwoord op uw bezwaar.


*Wacht u op het uittreksel Basisregistratie personen van de gemeente Rotterdam? Dien dan toch bezwaar in voor 1 juli en vermeld bij de toelichting dat u het uittreksel uiterlijk 31 juli bij ons indient. Dit kunt u nazenden via huurverhoging@woonstadrotterdam.nl. Is uw bezwaar gegrond? Dan krijgt u van ons met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur terug.

29 juni 2017

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voorstel tot huurverhoging:

Ingangsdatum huurverhoging
1 juli 2017

Reden van het bezwaar (vink aan welke van toepassing zijn):

Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie.
U dient minimaal 1 reden op te geven.
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2015 of 2016) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie personen "voor particuliere huiseigenaren" toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. Het uittreksel kost €12.
2. Via een brief aan de gemeente. In uw brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aanvragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief verstuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. Het uittreksel kost €9,10.
Let op!
Stap 1: Voeg alle inkomensgegevens toe (zoals loonstroken, AOW-specificatie, pensioenoverzicht etc.) uit 2017, van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan.
Stap 2: Ook dient u het uittreksel Basisregistratie personen "voor particuliere huiseigenaren" toe te voegen. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. Het uittreksel kost €12.
2. Via een brief aan de gemeente. In uw brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aanvragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief verstuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. Het uittreksel kost €9,10.
Voorwaarden bezwaar "ik heb een relevante indicatie of een Wmo- of Wvg-beschikking"

Wilt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:
  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).
Let op: Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 0,6%.
Let op!
Voeg het overzicht van de Sociale Verzekeringsbank toe, waaruit blijkt dat u of uw medebewoner AOW ontvangt.
Let op! Voeg het uittreksel Basisregistratie personen "voor particuliere huiseigenaren" toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. Het uittreksel kost €12.
2. Via een brief aan de gemeente. In uw brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aanvragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief verstuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. Het uittreksel kost €9,10.
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2015 of 2016) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie personen "voor particuliere huiseigenaren" toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. Het uittreksel kost €12.
2. Via een brief aan de gemeente. In uw brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aanvragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief verstuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. Het uittreksel kost €9,10.
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2015 of 2016) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie personen "voor particuliere huiseigenaren" toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. Het uittreksel kost €12.
2. Via een brief aan de gemeente. In uw brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aanvragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief verstuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. Het uittreksel kost €9,10.